Veiligheid & milieu

Honda wil ervoor zorgen dat de invloeden op het milieu en de gezondheid door het gebruik en de productie van haar producten, beperkt blijven. Ook waken we erover dat alle activiteiten op een veilige manier gebeuren. Honda Motor Europe Logistics stelt alles in het werk om het milieu te beschermen tegen eventuele negatieve effecten van haar logistieke operaties en om de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers, bezoekers en aannemers te verzekeren.

Zorgsysteem

Honda Motor Europe Logistics heeft een zorgsysteem opgezet dat voldoet aan de vereisten van de Europese Verordening inzake ISO 14001 en ISO 45001. Een zorgsysteem is een geheel van technische, administratieve en organisatorische maatregelen die een bedrijf toelaten om de negatieve milieu-, veiligheids- of gezondheidseffecten van haar activiteiten te begrijpen, te beheersen en te voorkomen. Invoering van en werking binnen een zorgsysteem betekent dat naast de geldende wetgevingen extra inspanningen worden gedaan inzake milieuzorg en preventie.

Milieuzorgsysteem ISO 14001

De ISO14001-norm is dé norm voor een hoge standaard van milieubeleid. In het bedrijf wordt er voor gezorgd dat:

  • de milieuwetgeving wordt nageleefd
  • alle afvalsoorten onder controle zijn
  • alle activiteiten rond milieu beschreven zijn in procedures en werkinstructies
  • er jaarlijks plannen worden uitgewerkt om het effect op het milieu nog verder te verminderen (streven naar continue verbetering)
  • er jaarlijks meerdere interne en externe controles (audits) uitgevoerd worden om continu te verbeteren.

Honda Motor Europe Logistics heeft een groepscertificaat behaald voor de norm ISO14001. Het zorgsysteem is van toepassing als milieubeheerssysteem op de site van Gent en Aalst maar ook in de 6 Europese branches.

Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem ISO45001

ISO 45001 (Veiligheid en gezondheidsmanagementsystemen – Vereisten met richtlijnen voor gebruik) is de norm die organisaties  helpt bij het creëren van een gezonde en veilige werkplek.

Er is aandacht voor contextanalyse, van stakeholders en risicomanagement buiten de organisatie naar leiderschap en betrokkenheid van werknemers.

In het hele bedrijf zorgt men ervoor dat:

  • de veiligheidswetgeving wordt nageleefd
  • er zo weinig mogelijk arbeidsongevallen zijn
  • arbeidsongevallen geanalyseerd worden en tegenmaatregelen genomen worden
  • alle activiteiten en hun preventiemaatregelen beschreven worden in procedures en werkinstructies
  • jaarlijks plannen worden uitgewerkt om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren (streven naar continue verbetering).

Duurzaamheidsverklaring van HMEL

Unitar certificate: SDG Pioneer

HMEL-Gent en HMEL-Aalst behaalden het internationale SDG pioneer certificaat van de VN en UNITAR voor het voltooien van minstens één actie in elk van de 17 SDG’s. 

Deze titel is een mooie erkenning van de inspanningen die HMEL jaarlijks levert om verder te groeien op vlak van duurzaam ondernemen. 

Reeds meerdere jaren ontvangt HMEL het Charter Duurzaam Ondernemen van VOKA Oost-Vlaanderen.