Veiligheid & milieu

Honda wil ervoor zorgen dat de invloeden op het milieu en de gezondheid door het gebruik en de productie van haar producten, beperkt blijven. Ook waken we erover dat alle activiteiten op een veilige manier gebeuren. Honda Motor Europe Logistics stelt alles in het werk om het milieu te beschermen tegen eventuele negatieve effecten van haar logistieke operaties en om de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers, bezoekers en aannemers te verzekeren.

Zorgsysteem

Honda Motor Europe Logistics heeft een zorgsysteem opgezet dat voldoet aan de vereisten van de Europese Verordening inzake ISO 14001 en OHSAS 18001. Een zorgsysteem is een geheel van technische, administratieve en organisatorische maatregelen die een bedrijf toelaten om de negatieve milieu-, veiligheids- of gezondheidseffecten van haar activiteiten te begrijpen, te beheersen en te voorkomen. Invoering van en werking binnen een zorgsysteem betekent dat naast de geldende wetgevingen extra inspanningen worden gedaan inzake milieuzorg en preventie.

Milieuzorgsysteem ISO 14001

De ISO14001-norm is dé norm voor een hoge standaard van milieubeleid. In het bedrijf wordt er voor gezorgd dat:

  • de milieuwetgeving wordt nageleefd
  • alle afvalsoorten onder controle zijn
  • alle activiteiten rond milieu beschreven zijn in procedures en werkinstructies
  • er jaarlijks plannen worden uitgewerkt om het effect op het milieu nog verder te verminderen (streven naar continue verbetering)
  • er jaarlijks meerdere interne en externe controles (audits) uitgevoerd worden om continu te verbeteren.

Honda Motor Europe Logistics heeft een groepscertificaat behaald voor de norm ISO14001. Het zorgsysteem is van toepassing als milieubeheerssysteem op de site van Gent en Aalst maar ook in de 6 Europese branches.

Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem OHSAS 18001

De norm ‘Occupational Health and Safety Assessment Series 18001’ is een internationale standaard voor de erkenning van zorgsystemen rond het beheersen van gezondheid en veiligheidsrisico’s op de werkplek. In het hele bedrijf zorgt men ervoor dat:

  • de veiligheidswetgeving wordt nageleefd
  • er zo weinig mogelijk arbeidsongevallen zijn
  • arbeidsongevallen geanalyseerd worden en tegenmaatregelen genomen worden
  • alle activiteiten en hun preventiemaatregelen beschreven worden in procedures en werkinstructies
  • jaarlijks plannen worden uitgewerkt om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren (streven naar continue verbetering).

Duurzaamheidsverklaring van HMEL