1978 februari - Start werken

Op 14 februari wordt de vergunningsakte ondertekend en in juli wordt gestart met de funderingswerken voor een administratief gebouw en de productieruimte van Car Logistics.