Scam e-mails gebruikmakend van Honda’s merknaam

Honda is zich bewust van het steeds groter wordende probleem van ‘scam’ e-mails ook wel ‘phishing’ e-mails genoemd, die lijken op jobadvertenties of wedstrijden. In deze e-mails wordt Honda’s merknaam gebruikt om ze echter te doen lijken, met de bedoeling vertrouwelijke informatie te verkrijgen, zoals persoonlijke of financiële gegevens (bvb. kredietkaartnummers of paswoorden).

Deze ‘scam’ e-mails zijn een nieuwe manier van fraude op het internet. Personen kunnen valse e-mails krijgen of naar een website geleid worden waar informatie gevraagd wordt, in een poging persoonlijke informatie onterecht te verkrijgen.

Een aantal gevallen van dergelijke e-mails, die gebruik maken van de naam Honda, werden al gemeld. We wensen duidelijk te stellen dat deze e-mails geen enkel verband houden met Honda en dat er nog nooit dergelijke jobadvertenties of wedstrijden georganiseerd werden.

Indien u (i) een e-mail ontvangt zoals hieronder beschreven of (ii) een e-mail die gebruik maakt van de naam Honda en vraagt naar persoonlijke of financiële gegevens en er zijn twijfels betreffende de authenticiteit, dan adviseren wij u deze e-mails met uiterste voorzichtigheid te behandelen.

Enkele specifieke gevallen

Uitnodiging van een Honda-manager

In één bepaald geval ontvingen slachtoffers een e-mail van ‘Honda Handel AG’ waarin men uitgenodigd werd om Financieel Manager te worden van ‘Honda Handel AG’. Zo probeerde men aan de persoonlijke gegevens te geraken van de geadresseerden. Honda heeft geen enkele relatie of connectie met ‘Honda Handel AG’.

Wedstrijd

In andere gevallen werden de slachtoffers op de hoogte gebracht dat ze een Honda-wedstrijd gewonnen hadden en dat ze persoonlijke gegevens moesten doorsturen om de prijs te ontvangen, in sommige gevallen een auto.

  • In sommige gevallen werd verzocht om te betalen voor de levering van de auto.
  • In andere gevallen werd op voorhand een vragenlijst doorgestuurd en daarna werd een bevestiging toegestuurd dat de geadresseerde een prijs had gewonnen als beloning voor de medewerking.
  • In bepaalde gevallen werd een foto, handtekening of vingerafdruk van Honda’s kaderpersoneel of van een medewerker aan de e-mail toegevoegd om de authenticiteit te vergroten.