Milieu- en veiligheidsbeleidsverklaring van HMEL

Veiligheid en milieu zijn een geïntegreerd deel van onze bedrijfsactiviteiten. Deze stelling is geldig voor alle globale en lokale Honda activiteiten, inclusief HMEL. Een gezonde, veilige werkplek met aandacht voor het milieu, is van vitaal belang voor ons allemaal. Om dit te bereiken, handelen wij in overeenstemming met het beleid en volgens de geldende procedures, in elk aspect van onze onderneming. Het voldoen aan de relevante wetgeving is een minimum vereiste, waarbij gestreefd wordt beter te presteren wanneer mogelijk. Onze milieu- en veiligheidsbeleidsverklaring is het startpunt, ondersteunt door de bedrijfsrichtlijnen die de richting aangeven voor onze verbeteracties en die duidelijk onze verantwoordelijkheden omschrijven.

HMEL wil een veilige en gezonde werkomgeving verzekeren, door veiligheid voorop te plaatsen in onze processen en uitrustingen en door het hoogste niveau van veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers te bereiken. Er kan geen productie zijn zonder veiligheid. HMEL zal elke inspanning doen om het milieu te beschermen tegen mogelijke effecten van onze logistieke en bedrijfsactiviteiten en werken aan continue verbetering om zo de verwachtingen van de gemeenschap in te lossen. Om onze verplichting tot het realiseren van onze milieu- en veiligheidsvisie uit te drukken, heeft Honda een globale milieuslogan ontwikkeld:‘Blue Skies for Our Children’.
Om onze visie te realiseren, zal specifieke aandacht gegeven worden aan het realiseren van de volgende objectieven:

  • nemen van de nodige maatregelen om milieuvervuiling, incidenten en arbeidsongevallen te voorkomen en om het welzijn van de werknemers te verbeteren tijdens de uitvoering van hun taken. Om dit te realiseren zal preventie vooropstaan zowel in de organisatorische als structurele bedrijfsvoering.
  • identificeren van risico’s (veiligheid, gezondheid of milieu) en opzetten van objectieven en programma’s om deze risico’s te verwijderen of te verminderen met als doel de veiligheids- en milieuprestaties te verbeteren. Continue verbetering is essentieel voor het creëren en onderhouden van een gezonde en veilige werkomgeving met continue aandacht voor het milieu.
  • inspanningen leveren om de milieu-impact te verminderen, door materialen te hergebruiken, gebruik van grondstoffen te beperken, uitstoot van broeikasgassen te verminderen, gebruik van fossiele energiebronnen en schadelijke producten te verminderen, transportefficiëntie te verbeteren, gebruik van verpakkingsmateriaal te verminderen, afvalproductie te verminderen en de minst milieubelastende methodes voor afvalverwijdering te vinden.
  • informeren van aannemers, transporteurs en bezoekers over de mogelijke risico’s en hun verplichtingen om te handelen in overeenstemming met de bedrijfsstandaarden.
  • de hiërarchische lijn zal het milieu-, veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij onze medewerkers stimuleren en zal erop toezien dat al de medewerkers de nodige informatie, instructies en trainingen ontvangen hebben om hun werk op een veilige manier te kunnen uitvoeren.
  • onderhouden van een open en constructieve communicatie met alle interne en externe betrokken partijen of geïnteresseerden.
  • beheersen, onderhouden en optimaliseren van de milieu-, veiligheid- en gezondheidszorgsystemen in alle vestigingen.

De dagelijkse zorg en medewerking van de hiërarchische lijn en elke medewerker zal leiden tot het realiseren van dit beleid. Op deze manier wordt HMEL ‘een bedrijf waarvan de gemeenschap wil dat het bestaat’.

15 January 2016

Y. ONO
President HMEL

.